Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Produkt dnia
Panele boczne MLS75HAS
Panele boczne MLS75HAS

1 170,00 zł

szt.
Panel przedłużający MLE75HAS
Panel przedłużający MLE75HAS

335,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.deltamoto.pl

 

1.wstęp

 1.1.Właścicielem sklepu internetowego www.deltamoto.pl jest firma DELTA Import & Eksport Jerzy Barcinski. Firma ma siedzibę w : Molenweideplein 76; 3620 Lanaken (BE), zarejestrowana jest w Belgijskiej ewidencji przedsiębiorstw: pod nr. 0769.532.969; VAT BE0769532969, zwana jest jest niżej sprzedawcą

1.2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

1.3.Złożenie zamówienia na stronie www.deltamoto.pl lub innej wymienionej niżej formie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 2. Przyjęcie i realizacja zamówienia

 2.1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:

- wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu, lub

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep.deltamoto@gmail.com

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

2.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego będą niepełne. W szczególności kupujący zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia lub w mailu:

- Swój nr NIP

- Dane adresowe do faktury

- Dane adresowe do wysyłki towaru

- Nazwę i numer kodu produktu wraz z jego ilością

- Imię i nazwisko osoby kontaktowej

- numer telefonu

2.3. Ze względu na to, że firma ma rejestrację belgijską i zobowiązana jest podatkowo w Belgii ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym to ceny NETTO (bez podatku VAT). Ceny te odnoszą się do kupujących osób prawnych i fizycznych posiadających aktywny w Unii Europejskiej nr VAT/NIP. Klientom bez aktywnego numeru NIP jest doliczany do ceny produktu podatek VAT = 21% (belgijski). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2.4. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u kupującego drogą internetową, lub telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy.

2.5. Termin realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych.

2.6. Każde zamówienie będzie potwierdzane:

- fakturą proforma (także płatne za pobraniem),

- fakturą VAT - zamówienie zrealizowane.

2.7. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto sprzedawcy zgodnie z wcześniejszą fakturą proforma.

2.8. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail, lub telefonicznie.

 3. Zawarcie umowy i przeniesienie praw własności rzeczy

 3.1. Zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje w chwili dokonania wpłaty przez kupującego na rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z wcześniej przesłaną kupującemu drogą elektroniczną fakturą proforma.

3.2. W przypadku sprzedaży za pobraniem zawarcie umowy kupna sprzedaży następuje w chwili przyjęcia zlecenia przez sklep do realizacji, a przeniesienie prawa własności rzeczy w chwili wręczenia rzeczy kupującemu przez kuriera/przewoźnika.

3.3. Wystawienie przez sklep faktury proforma ma wyłącznie charakter oferty handlowej i nie tworzy po stronie kupującego żadnych zobowiązań.

4. Dostawa

4.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Sprzedawca dostarczy produkty w uzgodnieniu z klientem transportem własnym, lub wynajętym. Sprzedawca nie obciąża klienta kosztami przewozu Belgia – Polska, a jedynie kosztami dostarczenia towaru na terytorium Polski z Zielonej Góry do adresu odbiorcy zgodnie z taryfami krajowych przewoźników. Wyjątek stanowią towary:

- o wadze przekraczającej 400 kg,

- lub gabarytach większych niż kabina standardowego małego samochodu dostawczego.

W tym przypadku całość kosztów transportu ponosi kupujący.

4.2. Koszty dostawy zostaną każdorazowo wyraźnie sprecyzowane podczas procesu składania zamówienia w fakturze pro forma.

4.3. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Płatność

 5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Za pobraniem 

- Na raty

- Przelewem bankowym - dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na stronie sklepu oraz w w fakturze pro forma przesłanej pocztą mailową do klienta po złożeniu zamówienia.

- Elektronicznie - PayPal i DotPay

- Przelewy24.pl

Płatności natychmiastowe / płatności elektroniczne – system przelewów elektronicznych za pośrednictwem firmy PayU lub Blue Media S.A.

BLIK 

 Dostępne rodzaje kart płatniczych: 

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Klient zobowiązany jest do przedpłaty 100% kwoty określonej w fakturze proforma.

 6. Zwrot towaru

 6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. RP z dnia 24.06.2014 poz. 827), kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, bez śladów używania. Zwrot należy uzgodnić e-mailem na adres: sklep.deltamoto@gmail.com lub telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

6.2. W razie zwrotu towaru, klient ponosi koszty przesyłki od klienta na wskazany przez Sprzedawcę adres w Polsce (nie do Niemiec) - art.34.p.2 Ustawy o prawach konsumenta

6.3. Polski adres zwrotu towaru to:

MARWIS-DELTA

Jerzy Barciński

ul: Przylep - Zakładowa 17

66-015 Zielona Góra

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i przewoźnika przesyłki.

7.2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

7.3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko/nazwa firmy zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot i przyczynę reklamacji.

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji – uznania, lub nie uznania reklamacji – w ciągu 14 dni roboczych od dnia fizycznego przejęcia od przewoźnika reklamowanego towaru. W przypadku nie uznania reklamacji – o przyczynach – kupujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej mailem, lub listem poleconym.

7.5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres wskazany w p. 6.3. wraz z

- załączonym opisem wady

- kserokopią faktury VAT

- oraz protokołem szkodowym wymienionym w p. 7.1.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby sprzedaży. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

8.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8.4. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów natury technicznej lub przyczyn ekonomicznych.

8.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2021 i uchyla wcześniejsze regulaminy sklepu

 z dnia 25.12.2014 i 01.01.2017 roku. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl